KIRIM DERNEKLERİ FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

KIRIM DERNEKLERİ FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

KIRIM

KIRIM DERNEKLERİ FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI.

 


Kırım Dernekleri Federasyonu olağanüstü yönetim kurulu toplantısında

-Yaşanan olaylar karşısında diaspora sessiz kalmayacaktır,
-İlgili Sivil Toplum Örgütleriyle fikir alışverişi yapılarak destekleri sağlanacaktır,
-Derneklerimizin bulunduğu şehirlerimizde basın açıklaması yapılarak tüm ulusal ve yerel basınla paylaşlacaktır,
-Diyanet'e ve Mütfülüklere Kırım'daki olayların bir özetini göndererek Cuma Hutbelerinde Kırım Tatarları'ndan ve yaşanan olaylardan bahsedilmesi istenecektir,
-Siyasi partilerin grup toplantılarına gidilerek Kırım'da yaşanan olaylara karşı duyarlı olmaları talep edilecektir,
-Belirlenen günde TBMM ziyaret edilerek ziyaretten sonra Rusya Büyükelçiliğine kalabalık yürüyüş yapılacaktır,
-KIDEF üyesi tüm dernek binalarının dış cephesine olaylarla ilgili hassasiyetimizi gösteren pankart asılacaktır,
-Toplantıya katılanlar Kırım'a ve Kırım'daki olaylara dikkat çekici sözlerin slogan haline getirilmesi için çalışma başlatmıştır.

Tüm katılanların ortak düşüncesi olarak; bizlerin de bugün Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Sayın Refat Çubarov'un açıkladığı gibi diasporada sabırla provakatif eylemlere meydan vermeden, demokratik tüm hakların kullanılması sonucuna varılmıştır.

Federasyonumuzu meydana getiren dernekler ve bu derneklerin ilişkide olduğu diğer sivil toplum örgütleri Kırım'da yaşayan soydaşlarımızın sadece maddi manevi zarara uğramalarını değil, ANAVATANLARINDA tedirginlik içerisinde dahi yaşamalarını kabul edemez. Bundan böyle Kırım'daki hiçbir olay oldu bittiye getirilemeyecektir. Kırım'da ki soydaşlarımızın aleyhinde gelişen durumların, Türkiye kamuoyunda da eskisi gibi örtbas edilmesine sessiz kalınmayacaktır.

Federasyon bu vesileyle Kırım Tatar Milii Meclisi'nin Türkiye'de "yetkili" kabul ettiği şahıs ve kurumların üzerine düşeni en azından bugünlerde yapmaları için göreve davet etmektedir.

Biz Kırım'a sahip çıkıyoruz, ya siz?

Kop bolganda coytulmamız!

KIRIM