Kırım Dernekleri Federasyonu'ndan Duyuru

Kırım Dernekleri Federasyonu'ndan Duyuru

KIRIM
*** DUYURU ***


Son zamanlarda Kırım’da yaşanan gelişmeler Federasyonumuzca ciddiyet, dikkat ve endişe ile takip edilmektedir. 
Federasyonumuz ve bünyesindeki Dernekler, Kırım’da yaşayan soydaşlarımızın bu gelişmelerden nasıl etkilendiği ve etkilenebileceği hakkında çalışmalar yaparken, bir yandan da Tatar hemşerilerimizin durumlarına dikkat çekmek, soydaşlarımızın yalnız olmadıklarını başta tüm Türkiye olmak üzere Dünya’ya göstermek için bir faaliyet planı hazırlayarak uygulamaya koymuştur.
Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında Resmi makamlara on bine yakın ıslak imzalı mektup gönderilerek başlayan faaliyetleri, Federasyonumuzun konuyla ilgili hassasiyetine dikkat çeken yazılı, görsel ve sosyal medya çalışmaları takip etmiştir.
Kırım’da yaşayan soydaşlarımızın yalnız olmadığını, Ülkemiz ’de onları ve Kırım’ı önemseyen, destekleyen ve yardıma hazır insanların bulunduğunu göstermek için yürütülen bu çalışmalarla birlikte, toplumun çeşitli kesimlerinden de alınan destek ile yürüyüşler ve mitingler düzenlenmiştir.
Hem Kırım Dernekleri’nden hem de başkaca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarından binlerce insanın katıldığı Kocaeli yürüyüşü ve mitingini Sakarya basın açıklaması izlemiştir. Referandumdan hemen önce Tekirdağ yürüyüşü gerçekleştirilmiş, referandum ile aynı gün ise Çanakkale yürüyüşü ve mitingi yine binlerce soydaşımızın ve destekçimizin katılımı ile sadece Cumhuriyet Meydanı’nda değil, tıpkı Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi hem karada hem de denizde yapılmıştır.
Bu çalışmaları duyuran, haber yaparak kamuoyunu bilgilendiren, farkındalığın artmasına destek veren tüm Yerel Medya Kuruluş ve çalışanları ile Ukrayna'nın Sesi internet sitesine, Kırım Haber Ajansı’na (QHA) ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu konuda gösterilen her çaba Kırım’da yaşayan soydaşlarımıza moral olmakta, destek ve güç vermektedir. Duyarlılığı ve desteği esirgemeyen Yerel Medya’nın, Ulusal Medya’ya da örnek teşkil edeceğini umut ediyoruz. Zira Kırım kökenli vatandaşlarımızın da vergileri ile yayın yapan TRT’nin konuya yaklaşımı Sayın Dışişleri Bakanımızın yaptığı samimi açıklama ile örtüşmemektedir. TRT’nin mevcut yaklaşımı, 1944 sürgününde adeta sessizliğe gömülen anlayışın tutumu olup, Sayın Bakanımızın referandum sonrası yaptığı açıklama ile taban tabana zıttır.
Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale yürüyüş ve mitinglerinden sonraki adım, yine Çanakkale gibi tarihi öneme sahip Boğaz’ı ile Dünya’nın hep gündeminde olan İstanbul’da düzenlenecek yürüyüş ve miting olacaktır.
Kökleri Vatan Kırım’da olan soydaşlarımızın Özvatanlarında hak ettikleri biçimde insanca ve özgürce hayatlarını sürdürebilmesi, tarihte kapanmayan yaralar olarak kalan acıların tekrar yaşanmaması için Büyük İstanbul Mitingi ile devam edecek olan çalışmalarımız sürecektir.
Soydaşlarımıza ve tüm Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Etiketler:

KIRIM