KIRIM İLE İLGİLİ SON OLAYLARA İLİŞKİN BİLDİRİMİZ

KIRIM İLE İLGİLİ SON OLAYLARA İLİŞKİN BİLDİRİMİZ

KIRIM
SON GELİŞEN OLAYLARA İLİŞKİN BİLDİRİMİZ

Geçtiğimiz hafta Türkiye merkezli bir kurumun temsilcilerinin Kırım’da yapmış oldukları basın toplantısı ve açıklamaları federasyonumuz tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. KIDEF olarak Kırım’ın mevcut durumu hakkında düşünce ve vizyonumuzu aşağıda siz değerli soydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz. *Kırım’ın Rusya’ya ilhakı kabul edilebilir ve benimsenebilir bir durum değildir. Kırım’ın Rusya’ya bağlanması konusunda yapılan bu şekildeki beyanatlar, bağımsızlık yolunda mücadele vermiş ve acılar yaşamış, kendi imkanları ile vatanlarına sürgünden dönmüş Kırım Tatar halkının onurunu zedelemektedir. Kırım Tatarları kendi vatanlarında asla Rus egemenliği altında yaşamamalıdır. *Kırım meselesinin, sadece biat kültürü ile tek bir kişiye bağlanması ve götürülmesi bu meselenin geleceği için son derece tehlikelidir. KIDEF olarak bu meselenin, milli iradenin hakim olduğu çoğulcu katılımlı içinde diaspora temsilcilerinin de bulunduğu kurultay ve demokratik şekilde seçilmiş Kırım Tatar Milli Meclisi kararları içinde yürütülmesi gerekmektedir. *Kırım Tatar soydaşlarımızın haklarının savunulması noktasında, sadece Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne bağlı bir politika benimsenmesi KIDEF tarafından kabul edilemez. Bizlerin kabul edeceği tek politika milli iradenin hakim olduğu tam bağımsız Kırım Cumhuriyetidir. Bu uğurda, KIDEF, milli iradenin hakim olacağı Kırım Tatar Milli Meclisinin alacağı maddi ve manevi tüm kararlara tam destek verecektir. *Bu hafta başında, bir veya birkaç kişiye biat kültürünü kabul eden kurumun yayınladığı bildirinin altında, KIDEF’e bağlı iki derneğin ismi onay alınmaksızın yazılmıştır. Bu tutumun kabul edilebilir ve ahlaklı bir davranış olmadığını kamuoyuna özellikle belirtmek isteriz. Bunu yapanların, hiçbir icraat yapmayarak tamamen hamaset üzerine internet ve diğer iletişim araçlarında boy gösterenler olduğunu soydaşlarımıza ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

KIRIM DERNEKLERİ FEDERASYONU
Etiketler:

KIRIM